STACH03 Mokomasis analoginis tachografas

Kategorija: Gamintojas:

Aprašymas

Mokomasis analoginis tachografas

Užsakymo Nr. MSTACH03

Mokomasis analoginis sunkvežimio tachografas su popieriniais tacho diskais yra puiki mokymo priemonė, leidžianti studentams ir sunkvežimių vairuotojams susipažinti su skirtingais analoginio tachografo darbo režimais. Prietaisas mokymo įstaigai pristatomas parengtas naudojimui.

Mokomojo analoginio tachografo aprašymas:

 • Funkcionuojanti sistema
 • Galimybė imituoti transporto priemonės judėjimą
 • Darbo ir poilsio režimai
 • Darbo režimai yra atvaizduojami ant popierinių tacho diskų
 • Judėjimas, darbo ir poilsio režimai atvaizduojami ant dviejų tacho diskų
 • Pristatomas jau paruoštas naudoti
 • Šviečiantis ekranas

Techninė specifikacija ir funkcijos (Pačio stendo panaudojimas):

Mokomasis analoginis tachografas pristatomas su:

 • Analoginiu tachografu
 • Analoginio tachografo vartotojo instrukcija
 • Tacho diskų komplektu
 • Maitinimo bloku
 • Impulsiniu generatoriumi

Kita

 • Komplektuojamas lengvame lagaminėlyje su rankena patogiam transportavimui ir laikymui
 • Matmenys apytiksliai: (plotis x ilgis x aukštis): 24 x 37 x 38 cm
 • Svoris (neto): 6 Kg
 • Pagaminta EU

Instrukcija

Mokomasis analoginis tachografas | Instrukcija

Tachografas analoginis instrukcija – atsisiųsti

Analoginis tachografas atrodo kaip spidometras ar radijas.

Tachografo priekyje yra spidometras ir laikrodis.
Jų naudojimas yra pažįstamas ir aiškus.

 

1 – greitis
2 – laikas
3 – praeitas kelias
4 – 1 vairuotojo režimo jungiklis
5 – 2 vairuotojo režimo jungiklis
6 – darbo režimai
7 – diagramos disko diegimo indikatorius
8 – greičio viršijimo indikatorius

Tachografo apačioje yra šviesos indikatoriai. Kairysis signalizacijos įtaisas informuoja apie tachografo veikimo pažeidimus. Jis užsidega, jei nėra diagramos disko, kai priekinis dangtelis nėra sandariai uždarytas arba neužrakintas, kai tachografas neveikia tinkamai. Degantis dešinysis signalinis įtaisas įspėja vairuotoją apie nustatyto greičio viršijimą. Vairuotojas kontroliuojamą greičio apribojimą nustato atidaręs priekinį dangtį, sukdamas varžtą į dešinę arba į kairę (be didelių pastangų), kol lange pasirodys norima vertė. Žemiau spidometro yra visos ridos skaitiklis, nurodantis kilometrus baltais skaičiais ir šimtus metrų raudona spalva. Ridos skaitiklio šonuose yra perjungimo rankenėlės, skirtos pirmojo ir antrojo vairuotojų (1 ir 2) darbo laiko ir poilsio režimų registravimui.

Įjungtoje padėtyje tachografas automatiškai nustato du vairuotojo darbo režimus (kabinoje):

 • Vairavimo režimas – vairuojant transporto priemonę
 • Pasyvaus darbo režimas (įskaitant prastovas prie šviesoforų, kamščiuose, eilėse ir pan.) – sustabdžius transporto priemonę

Įjungtoje padėtyje užfiksuojama bet kokia vairuotojo darbinė veikla, išskyrus vairavimą (dokumentų tvarkymas,

automobilio remontas ir kt.). Vairuotojui dirbant ir poilsio metu jungiklis perjungiamas į  atitinkamus režimus.

Vairavimo laikas.

Paprastai transporto priemonę vairuojantis vairuotojas yra laikomas „pirmuoju“, o kabinoje esantis – „antruoju“.

Tachografo „pirmojo“ vairuotojo diskas yra viršuje, o antrasis – po dalijamuoju dangčiu. Keičiant vairuotojus, reikia pakeisti tachografo diskus.

Vairavimo režimo įrašas pradedamas automatiškai nuo vairavimo pradžios.

Analoginis tachografas įrašo duomenis į vairuotojo asmeninį diagramos diską, kuris įdedamas į viršų po priekiniu

tachografo dangčiu. Vienas diskas yra skirtas vienai darbo dienai.

Diagramos diskas pagamintas iš specialaus popieriaus, ant kurio iš eilės uždedamas juodo rašalo sluoksnis, skaidraus plastiko sluoksnis ir baltas cinko oksido sluoksnis. Ant šių sluoksnių yra atspausdintos diagramos ir ženklai.

Kai duomenys įrašomi tachografo adata, cinko oksido sluoksnis pašalinamas ir atsiranda juoda pagrindo spalva. Tuo pačiu metu adata ant plastiko sluoksnio palieka būdingą žymę, kuri naudojama norint identifikuoti diagramos diską ir tachografą. Diskas turi kriaušės formos skylę, kuri leidžia jį įmontuoti tik vienoje griežtai apibrėžtoje vietoje. Disko apačioje yra stulpeliai, kurie skirti ranka rašytiems įrašams, taip pat stačiakampio formos patvirtinimo ženklai, kuriuose yra raidė, po kurios nurodomas skiriamasis šalies numeris (pavyzdžiui: 1 – Vokietija, 2 – Prancūzija, 22 – Rusijos Federacija).

Laiko įrašas padalintas į keturis laikotarpius:

 • vairavimo laikas
 • buvimo darbo vietoje (dirbtuvėse) laikas
 • kito darbo už kabinos ribų laikas
 • laikas pertraukoms ir poilsiui

Laikotarpiai rašomi vienodai nuspalvintomis įvairių aukščių juostelėmis: kiekvieno įrašo legenda du kartus pateikiama kiekviename diagramos diske.

 

Analoginio tachografo veikimo tvarka

Prieš pradėdamas darbą, vairuotojas turi patikrinti naudojamų diagramų diskų atitikimą tachografo modeliui.

 • Rankiniu būdu iš anksto reikia užpildyti naujos registracijos formos (diagramos disko) vidų.

Laukai, kuriuos turi užpildyti vairuotojas:

Diagramos disko (tachokortos) apskritimo centre vairuotojas įveda (rankiniu būdu) šią informaciją:

 • vairuotojo vardą, pavardę ir inicialus, taškų, kuriuose buvo įdėtas ir išimtas iš tachografo, geografinius pavadinimus, šių įvykių datas, automobilio valstybinį numerį, odometro reikšmę pradžioje ir pabaigoje, darbo dieną, ridą per parą.

Prieš pradedant darbą, į tachografą įdedami užpildyti diagramų diskai. Diagramų diskų įdėjimas į tachografą atliekamas tokia tvarka:

 • Įstatykite raktą į priekinio tachografo dangtelio užraktą ir pasukite jį 90°C kampu prieš laikrodžio rodyklę taip atidarydami tachografą.
 • Pakelkite atskyrimo plokštę ir įdėkite „antrąjį“ vairuotojo diagramos diską, nuleiskite atskyrimo plokštę ir įdėkite „pirmąjį“ vairuotojo diską. Abu diskai yra įdėti.
 • Dėdami juos, turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį į teisingą kriaušės formos skylės ir bloko atitikimą, taip pat patikrinti esamą laiką ir, jei reikia, nustatyti tikslų laiką.

Jei darbo kelionėje dalyvauja du vairuotojai, diagramų diskai užpildomi kiekvienam vairuotojui atskirai.

Tachografas perjungiamas iš vieno vairuotojo į kitą.

 • Įdėkite diagramų diskus.
 • Patikrinkite, ar tachografo laikrodis rodo tikslų laiką. Jei reikia, nustatykite.
 • Tachografe nustatykite įspėjimo apie greitį ribinę vertę. Sureguliuokite greičio ribinę vertę.
 • Keičiant vairuotoją (pirmąjį), sėdintį prie vairo, į kitą, sėdintį šalia (antrojo), būtina atidaryti tachografą ir pakeisti jo diagramų diskus.
 • Važiavimo metu pirmo ir antro vairuotojo laiko grupės jungikliai turi būti nustatyti į „buvimo laiką“.
 • Atlikdamas darbą ne transporto priemonės salone, o pertraukų metu pertraukdamas darbą ir ilsėdamasis, vairuotojas turi atitinkamai nustatyti laiko grupių perjungimo rankenėles į „kito darbo“ padėtį.
 • Pasibaigus darbui ir poilsiui, prieš prasidedant naujai darbo dienai, vairuotojas privalo iš tachografo išimti diagramos diską, papildyti įrašus vidiniame lauke ir išsaugoti. Mažiausias galimas įrašymo į diskus laikas turėtų būti 24 valandos.

Praėjusios savaitės ir einamos savaitės paskutinių dienų diagramos diskai turėtų būti laikomi transporto priemonėje ir paprašius pateikiami kontroliuojančių institucijų atstovams.

Tachografų įrašymo zonos

Laukuose, kuriuos užpildo vairuotojas, yra zonos, kuriose atliekamas automatinis darbo, poilsio ir judėjimo greičio bei transporto priemonės ridos registravimas.

Transporto priemonės ridos įrašymo srities perimetras yra įrėmintas dviem brūkšniais. Kai automobilis stovi, tachografo rašiklis šioje srityje nubrėžia ištisinę apskritimo liniją, o judant jis braižomas aukštyn ir  žemyn. 1 mm nutrūkusios linijos lygus 1 km.

Vairuotojo darbo ir poilsio režimai rodomi kito didžiausio spindulio apskritime po ridos įrašymo zonos.

Diagramos diske galima perskaityti keturių tipų darbo ir poilsio režimus: vairavimo režimas transporto priemonėje, buvimo režimas darbo vietoje (kabinoje, bet ne už vairo), kitas darbo režimas (ne transporto priemonėje: remontas) ir poilsio režimas. Jie nubrėžti lygaus to paties skersmens apskritimo pavidalu, esant skirtingiems paties apskritimo linijų storiams, kaip parodyta paveikslėlyje.

Judėjimo greitis rodomas kitu didžiausiu spinduliu po darbo ir poilsio režimų įrašymo zonos.

Judėjimo greičio rodymo srityje nubraižyti įvairaus spindulio apskritimai, kurie atitinka 20, 40, 60, 80, 100, 120, 125 ir t.t. km/h greitį. Greičio matuoklis brėžia kreivą liniją greičio zonoje, kerta atitinkamo greičio apskritimų spindulius.

Taigi įmanoma pakankamai tiksliai nustatyti judėjimo greitį dominančiame fragmente.

Kita diagramos disko pusė (raudonos spalvos) yra naudojama, jei dėl kokių nors priežasčių tachografas neveikia arba kai vairuotojai dirba toli nuo transporto priemonės ir negali naudotis tachografu. Tokiais atvejais laiko režimų įrašymo laukas užpildomas ranka.

Transporto priemonių ekipažo nariai privalo užtikrinti tinkamą tachografų veikimą ir sugedus kuo greičiau juos suremontuoti.

Sugedus tachografui, kiekvienas transporto priemonės ekipažo narys diagramos diske informaciją turi surašyti ranka, naudodamas atitinkamus grafinius simbolius, informaciją apie savo darbo veiklą ir poilsio laikotarpius.

Ekipažo nariai visada turėtų su savimi turėti einamosios savaitės ir paskutinės praėjusios savaitės dienos diagramos diskus, kuriuo metu jie vairavo motorinę transporto priemonę ir pristatyti inspektorių apžiūrai.

Įmonės privalo kiekvienam vairuotojui asmeniškai išduoti pakankamą nustatyto dydžio diagramos diskų skaičių, atsižvelgiant į jų naudojimo trukmę ir galimybę jas pakeisti, jei jie yra sugadinami.

Įmonės privalo saugoti užpildytus diagramos diskus mažiausiai metus ir pateikti jas prašant kontroliuojančioms institucijoms.

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “STACH03 Mokomasis analoginis tachografas”